Files in this item

 Download all files in item (8.53 MB)
This item is
Publicly Available
and licensed under:
Icelandic Gigaword Corpus Part1
Icon
Name
adjudications.txt
Size
108.26 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
0ecda8d8b89634cbb974a750d29588ce
 Download file  Preview
 File Preview  
Héraðsdóms	B-Organization
Reykjavíkur	I-Organization
6.	B-Date
júní	I-Date
2008	I-Date
í	O
máli	O
nr.	O
E-7823	O
/	O
2006	O
:	O

Áslaug	B-Person
Þorgeirsdóttir	I-Person

(	O
Benedikt	B-Person
Ólafsson	I-Person
hrl.	O
)	O

gegn	O

Listaháskóla	B-Organization
Íslands	I-Organization

(	O
Sigurbjörn	B-Person
Magnússon	I-Person
hrl.	O
)	O

Ár	O
2008	B-Date
,	I-Date
föstudaginn	I-Date
6.	I-Date
júní	I-Date
,	O
er	O
á	O
dómþingi	O
Héraðsdóms	B-Organization
Reykjavíkur	I-Organization
,	O
sem	O
háð	O
er	O
í	O
Dómhúsinu	B-Location
við	O
Lækjartorg	B-Location
af	O
Allani	B-Person
Vagni	I-Person
Magnússyni	I-Person
héraðsdómara	O
,	O
ásamt	O
meðdómsmönnunum	O
Elínu	B-Person
Ólafsdóttur	I-Person
og	O
Jóni	B-Person
Hjaltalín	I-Person
Ólafssyni	I-Person
læknum	O
kveðinn	O
upp	O
dómur	O
í	O
málinu	O
nr.	O
E-	O
7823/2006	O

Áslaug	B-Person
Þorgeirsdóttir	I-Person

(	O
Benedikt	B-Person
Ólafsson	I-Person
hrl.	O
)	O

gegn	O

Listaháskóla	B-Organization
Íslands	I-Organization

(	O
Stefán	B-Person
A.	I-Per . . .
                      
Icon
Name
emails.txt
Size
47.38 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
a6e0abee4fbf8f9e6da6d9b3d70bcde0
 Download file  Preview
 File Preview  
á	O
m.	O
40	B-Percent
eða	I-Percent
50	I-Percent
%	I-Percent
af	O
launum	O
háskólakennara	O
)	O
og	O
hver	O
er	O
hlutur	O
þess	O
svo	O
kallaða	O
«	O
marginal	O
»	O
kostnaðar	O
sem	O
er	O
það	O
sem	O
við	O
hér	O
oftast	O
skynjum	O
sem	O
hið	O
eiginlega	O
rannsóknafé	O
?	O

Er	O
ekki	O
sannleikurinn	O
sá	O
að	O
miðað	O
við	O
fólksfjölda	O
verjum	O
við	O
mjög	O
miklu	O
opinberu	O
fé	O
,	O
sem	O
flokkast	O
til	O
rannsókafjár	O
,	O
á	O
vissum	O
sviðum	O
(	O
hafrannsóknir	O
og	O
fiskiðnaður	O
t.d.	O
-	O
ekki	O
er	O
ég	O
að	O
gagnrýna	O
það	O
)	O
,	O
en	O
á	O
langflestum	O
sviðum	O
vísinda	O
(	O
sem	O
eru	O
í	O
raun	O
jafnmörg	O
og	O
hjá	O
stórþjóðum	O
)	O
verjum	O
við	O
mjög	O
litlu	O
fé	O
,	O
og	O
vegna	O
þess	O
að	O
marginalkostnaður	O
er	O
vanmetinn	O
eða	O
ekki	O
tekið	O
tillit	O
til	O
hans	O
og	O
rannsóknasjóðir	O
eru	O
í	O
svelti	O
upplifa	O
mjög	O
margir	O
í	O
rannsóknum	O
(	O
með	O
réttu	O
)	O
stöðuna	O
sem	O
afar	O
slæma	O
og	O
finnst	O
fáránlegt	O
að	O
sjá	O
því	O
haldið	O
fram	O
í . . .
                      
Icon
Name
blog.txt
Size
1.09 MB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
146e58cd1b801567dc3969a782900d71
 Download file  Preview
 File Preview  
Já	O
,	O
svo	O
sterkur	O
að	O
ekkert	O
fær	O
slitið	O
hann	O
.	O

Þótt	O
dauðinn	O
virðist	O
höggva	O
á	O
hann	O
þá	O
er	O
svo	O
ekki	O
.	O

Því	O
dauðinn	O
er	O
ekki	O
annað	O
en	O
sem	O
dimmt	O
og	O
þungt	O
ský	O
á	O
himni	O
lífsins	O
sem	O
hrekst	O
fyrr	O
eða	O
síðar	O
undan	O
þeirri	O
heitu	O
sól	O
sem	O
Guð	B-Person
lætur	O
skína	O
á	O
okkur	O
hverja	O
stund	O
og	O
gildir	O
einu	O
hvort	O
við	O
sjáum	O
hana	O
eða	O
ekki	O
.	O

Hún	O
er	O
þarna	O
eins	O
og	O
óþrjótandi	O
eldsneytistankur	O
lífríkisins	O
.	O

Okkur	O
er	O
nóg	O
að	O
finna	O
yl	O
hennar	O
.	O

Sumarið	O
býður	O
okkur	O
fylgd	O
út	O
í	O
ævintýri	O
ævintýranna	O
:	O
Lífið	O
tekur	O
að	O
sönnu	O
ótrúlegum	O
breytingum	O
og	O
sumar	O
ganga	O
undrahratt	O
fyrir	O
sig	O
en	O
aðrar	O
svo	O
hægt	O
að	O
við	O
sjáum	O
þær	O
aldrei	O
heldur	O
aðeins	O
það	O
sem	O
er	O
.	O

Já	O
,	O
það	O
sem	O
er	O
í	O
þeirri	O
andrá	O
sem	O
þýtur	O
sem	O
blær	O
í	O
trjánum	O
og	O
fullkomnar	O
stundina	O
sem	O
líður	O
eins	O
og	O
kúnstpásan	O
í . . .
                      
Icon
Name
laws.txt
Size
360.12 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
b7a02d8504dfb9fb08f727f733fd5c6a
 Download file  Preview
 File Preview  
Athugasemdir	O
við	O
lagafrumvarp	O
þetta	O
.	O

Í	O
3.	O
mgr.	O
76.	O
gr.	O
stjórnarskrár	O
lýðveldisins	O
Íslands	B-Location
,	O
nr.	O
33/1944	O
,	O
sbr.	O
14.	O
gr.	O
stjórnskipunarlaga	O
nr.	O
97/1995	O
,	O
segir	O
að	O
börnum	O
skuli	O
tryggja	O
í	O
lögum	O
þá	O
vernd	O
og	O
umönnun	O
sem	O
velferð	O
þeirra	O
krefst	O
.	O

Í	O
greinargerðinni	O
með	O
frumvarpi	O
til	O
stjórnskipunarlaga	O
,	O
sem	O
varð	O
að	O
fyrrnefndum	O
stjórnskipunarlögum	O
,	O
sagði	O
svo	O
í	O
athugasemdum	O
við	O
3.	O
mgr.	O
14.	O
gr.	O
frumvarpsins	O
,	O
sem	O
varð	O
3.	O
mgr.	O
76.	O
gr.	O
stjórnarskrárinnar	O
:	O
«	O
Í	O
3.	O
mgr.	O
14.	O
gr.	O
er	O
ákvæði	O
sem	O
á	O
sér	O
ekki	O
hliðstæðu	O
í	O
núgildandi	O
mannréttindakafla	O
stjórnarskrárinnar	O
,	O
en	O
í	O
því	O
er	O
mælt	O
fyrir	O
um	O
að	O
með	O
lögum	O
beri	O
að	O
tryggja	O
börnum	O
þá	O
vernd	O
og	O
umönnun	O
,	O
sem	O
velferð	O
þeirra	O
krefst	O
.	O

Með	O
þessu	O
ákvæði	O
,	O
sem	O
felur	O
í	O
sér	O
vissa	O
stefnuyfirlýsingu	O
og	O
sækir	O
m . . .
                      
Icon
Name
fbl.txt
Size
867.73 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
02b433487715a4a1bba56f858fd3a32a
 Download file  Preview
 File Preview  
«	O
Það	O
er	O
lögreglunnar	O
að	O
túlka	O
hvort	O
aðgerðirnar	O
voru	O
löglegar	O
eða	O
ekki	O
og	O
við	O
tókum	O
enga	O
afstöðu	O
í	O
málinu	O
.	O

Við	O
bara	O
hörmum	O
náttúrlega	O
að	O
menn	O
gátu	O
ekki	O
komið	O
sér	O
saman	O
,	O
»	O
sagði	O
hann	O
.	O

«	O
Við	O
kröfðumst	O
þess	O
ekki	O
að	O
farið	O
yrði	O
í	O
ákveðna	O
aðgerð	O
gegn	O
forystumönnum	O
sjómannasamtakanna	O
sem	O
þarna	O
voru	O
,	O
heldur	O
var	O
þetta	O
ákvörðun	O
sýslumanns	O
sem	O
byggir	O
á	O
hafnarreglugerð	O
að	O
hluta	O
,	O
en	O
örugglega	O
líka	O
á	O
fleiri	O
atriðum	O
.	O
»	O

HAFNARSTJÓRI	O
Hörður	B-Person
Blöndal	I-Person
,	O
hafnarstjóri	O
á	O
Akureyri	B-Location
,	O
segir	O
það	O
ekki	O
hafa	O
verið	O
að	O
sínu	O
undirlagi	O
að	O
forsvarsmenn	O
sjómannasamtaka	O
sem	O
komu	O
í	O
veg	O
fyrir	O
uppskipun	O
úr	O
Sólbaki	B-Miscellaneous
EA	I-Miscellaneous
7	I-Miscellaneous
hafi	O
verið	O
handteknir	O
.	O

Aðgerðir	O
við	O
uppskipun	O
úr	O
Sólbaki	B-Miscellaneous
:	O
Misræmi	O
í	O
rökstuðningi	O
handtöku . . .
                      
Icon
Name
radio_tv_news.txt
Size
102.62 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
ad5418873cb713d6daf7cbc88cc073d8
 Download file  Preview
 File Preview  
Málverkafölsunarmálið	O

Menntamálaráðherra	O
ætlar	O
að	O
skipa	O
starfshóp	O
til	O
að	O
fara	O
yfir	O
málverkafölsunarmálið	O
og	O
segir	O
brýnt	O
að	O
ákveða	O
hvað	O
eigi	O
að	O
gera	O
við	O
fölsuð	O
málverk	O
sem	O
séu	O
í	O
umferð	O
.	O

Sýknudómur	O
Hæstaréttar	B-Organization
breyti	O
engu	O
þar	O
um	O
.	O

Stjórn	O
Sambands	B-Organization
íslenskra	I-Organization
myndlistarmanna	I-Organization
harmar	O
þær	O
ömurlegu	O
afleiðingar	O
sem	O
úrskurður	O
Hæstaréttar	B-Organization
í	O
málverkafölsunarmálinu	O
hefur	O
fyrir	O
íslenska	O
myndlist	O
.	O

Stjórnin	O
segir	O
í	O
ályktun	O
að	O
það	O
sé	O
gríðarlegt	O
áfall	O
fyrir	O
íslenskt	O
myndlistarlíf	O
að	O
verkin	O
sem	O
um	O
ræðir	O
fái	O
nú	O
heimfararleyfi	O
sem	O
ófölsuð	O
,	O
en	O
flestum	O
blandist	O
hugur	O
um	O
að	O
þau	O
séu	O
að	O
stórum	O
ef	O
ekki	O
öllum	O
hluta	O
fölsuð	O
.	O

Það	O
hljóti	O
að	O
vera	O
verkefni	O
yfirvalda	O
að	O
fá	O
úr	O
því	O
skorið	O
hvort	O
um	O
falsanir	O
sé	O
að	O
ræða	O
eða	O
ekki	O
,	O
bu . . .
                      
Icon
Name
school_essays.txt
Size
299.15 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
b32a4f8b3ecbb375a27e59cb29f16bac
 Download file  Preview
 File Preview  
Verslóritgerðir	B-Miscellaneous
2002	B-Date
,	O
strákar	O

Er	O
ungt	O
fólk	O
auðveld	O
bráð	O
óprútinna	O
auglýsenda	O
?	O

Í	O
lífsgæðakapphlaupi	O
nútímans	O
verða	O
auglýsendur	O
sífellt	O
bíræfnari	O
.	O

Samkeppnin	O
um	O
neytendur	O
fer	O
harðnandi	O
og	O
auglýsingastofur	O
skjóta	O
upp	O
kollinum	O
,	O
hver	O
á	O
eftir	O
annarri	O
.	O

Fyrirtæki	O
fara	O
áður	O
ótroðnar	O
slóðir	O
í	O
auglýsingum	O
sínum	O
og	O
ríður	O
oft	O
um	O
þverbak	O
í	O
þeim	O
efnum	O
.	O

Það	O
sem	O
vekur	O
hins	O
vegar	O
mestan	O
óhug	O
fólks	O
er	O
hve	O
auglýsingum	O
er	O
beint	O
í	O
æ	O
ríkari	O
mæli	O
til	O
ungs	O
fólks	O
.	O

Markhópurinn	O
verður	O
stöðugt	O
yngri	O
og	O
er	O
það	O
mörgum	O
hið	O
mesta	O
áhyggjuefni	O
.	O

Ungt	O
fólk	O
er	O
æðiáhrifagjarnt	O
vegna	O
þess	O
á	O
hve	O
mótandi	O
aldri	O
það	O
er	O
.	O

Lítið	O
þarf	O
til	O
að	O
breyta	O
skoðunum	O
þess	O
og	O
lífsviðhorfum	O
.	O

Það	O
hefur	O
meira	O
fé	O
milli	O
handanna	O
en	O
áður	O
fyrr	O
og	O
vílar	O
ekki	O
fyrir	O
sér	O
að . . .
                      
Icon
Name
books.txt
Size
1.9 MB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
b61e13092aecb5b627b18cb884689d67
 Download file  Preview
 File Preview  
Illmennska	O
Holbergs	B-Person
er	O
meðfædd	O
og	O
vandkvæðum	O
bundið	O
að	O
hafa	O
hemil	O
á	O
slíkum	O
brotamönnum	O
með	O
hefðbundnum	O
refsiviðurlögum	O
.	O

Eina	O
lausnin	O
er	O
útilokun	O
eða	O
aftaka	O
.	O

Að	O
sumu	O
leyti	O
líkist	O
Holberg	B-Person
þeirri	O
mynd	O
sem	O
líffræðilega	O
sinnaðir	O
afbrotafræðingar	O
drógu	O
upp	O
af	O
brotamönnum	O
í	O
lok	O
19.	B-Date
aldar	I-Date
.	O

Afbrot	O
eru	O
arfgengt	O
fyrirbæri	O
og	O
sumir	O
brotamenn	O
eru	O
«	O
fæddir	O
afbrotamenn	O
»	O
.	O

Í	O
ákveðnum	O
tilfellum	O
er	O
í	O
raun	O
ekkert	O
hægt	O
að	O
gera	O
í	O
málum	O
þeirra	O
nema	O
taka	O
þá	O
úr	O
umferð	O
eða	O
einfaldlega	O
af	O
lífi	O
(	O
sjá	O
til	O
dæmis	O
Garofalo	B-Person
,	O
1914	B-Date
)	O
.	O

Erfðafræðilegar	O
rannsóknir	O
nútímans	O
á	O
til	O
dæmis	O
ofbeldishneigð	O
eiga	O
sér	O
einnig	O
samsvörun	O
í	O
nálgun	O
af	O
þessu	O
tagi	O
(	O
Reid	B-Person
,	O
2006	B-Date
)	O
.	O

Mörkin	O
milli	O
brotamanna	O
og	O
annarra	O
eru	O
þó	O
oft	O
ekki	O
svona	O
skörp . . .
                      
Icon
Name
scienceweb.txt
Size
779.37 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
6c2ffb526497950de10dadeb7119cecc
 Download file  Preview
 File Preview  
Í	O
Vetrarbrautinni	B-Location
er	O
að	O
finna	O
risavaxin	O
ryk-	O
og	O
gasský	O
.	O

Efnið	O
í	O
hverju	O
skýi	O
er	O
nægilegt	O
til	O
að	O
mynda	O
hundruð	O
stjarna	O
eins	O
og	O
sólina	O
.	O

Samkvæmt	O
geimþokukenningunni	O
má	O
rekja	O
upphaf	O
sólkerfisins	O
okkar	O
til	O
þess	O
að	O
stjörnur	O
sprungu	O
í	O
geimþokunni	O
fyrir	O
um	O
það	O
bil	O
4,6	O
milljörðum	O
ára	O
.	O

Mynd	O
eftir	O
William	B-Person
K.	I-Person
Hartmann	I-Person
sem	O
á	O
að	O
sýna	O
uppruna	O
sólkerfisins	O
.	O

Höggbylgja	O
frá	O
sprengingunni	O
myndaði	O
hvirfla	O
í	O
geimþokunni	O
og	O
við	O
það	O
fór	O
geimþokan	O
að	O
falla	O
saman	O
og	O
snúast	O
hraðar	O
og	O
hraðar	O
.	O

Hún	O
flattist	O
út	O
og	O
varð	O
að	O
stórri	O
skífu	O
.	O

Í	O
miðjunni	O
myndaðist	O
sólin	O
en	O
á	O
skífunni	O
í	O
kringum	O
kjarnann	O
mynduðust	O
reikistjörnurnar	O
.	O

Við	O
áframhaldandi	O
samþjöppun	O
varð	O
massi	O
frumsólarinnar	O
meiri	O
og	O
meiri	O
.	O

Eftir	O
hugsanlega	O
margar	O
ármilljónir	O
tóku	O
frumeind . . .
                      
Icon
Name
webmedia.txt
Size
80.22 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
30e6ace0db22d0cb3fcff3665173f9a0
 Download file  Preview
 File Preview  
Hann	O
hafði	O
þegar	O
hljóðritað	O
talsvert	O
af	O
efni	O
með	O
aðstoð	O
Arons	B-Person
Arnarsonar	I-Person
og	O
hinna	O
ýmsu	O
hljóðfæraleikara	O
hér	O
heima	O
.	O

Þegar	O
út	O
var	O
komið	O
sendi	O
hann	O
demó	O
á	O
nokkur	O
útgáfufyrirtæki	O
og	O
Say	B-Organization
Dirty	I-Organization
Records	I-Organization
hringdu	O
til	O
baka	O
nánast	O
samdægurs	O
og	O
buðu	O
samning	O
.	O

Þegar	O
sá	O
var	O
í	O
höfn	O
var	O
hafist	O
handa	O
við	O
að	O
púsla	O
saman	O
plötu	O
og	O
Marcus	B-Person
MacKay	I-Person
(	O
Snow	B-Organization
Patrol	I-Organization
,	O
Reindeer	B-Organization
Section	I-Organization
,	O
Zephers	B-Organization
)	O
fenginn	O
til	O
aðstoðar	O
við	O
það	O
.	O

Verkið	O
var	O
síðan	O
hljóðblandað	O
í	O
Geimsteini	B-Organization
af	O
Sigurði	B-Person
H.	I-Person
Guðmundssyni	I-Person
(	O
Hjálmar	B-Organization
)	O
og	O
Gunnlaugi	B-Person
Lárussyni	I-Person
(	O
Brain	B-Organization
Police	I-Organization
,	O
Lights	B-Organization
on	I-Organization
the	I-Organization
Highway	I . . .
                      
Icon
Name
mbl.txt
Size
2.18 MB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
258bdb7a4e19476e03335d33ae5a90ef
 Download file  Preview
 File Preview  
Fossavatnsgangan	B-Miscellaneous
á	O
Ísafirði	B-Location
er	O
elsta	O
skíðamót	O
sem	O
enn	O
er	O
við	O
lýði	O
á	O
Íslandi	B-Location
og	O
hefur	O
jafnframt	O
verið	O
fjölmennasta	O
skíðagöngumót	O
landsins	O
undanfarin	O
ár	O
,	O
með	O
100-150	O
þátttakendur	O
.	O

Komin	O
er	O
hefð	O
á	O
að	O
gangan	O
fari	O
fram	O
fyrsta	B-Date
laugardag	I-Date
í	I-Date
maí	I-Date
og	O
markar	O
hún	O
jafnan	O
lok	O
skíðavertíðarinnar	O
hér	O
á	O
landi	O
.	O

Að	O
þessu	O
sinni	O
fer	O
ganga	O
þó	O
fram	O
hinn	O
30.	B-Date
apríl	I-Date
.	O

Göngunni	O
er	O
ætlað	O
að	O
vera	O
vettvangur	O
fyrir	O
alla	O
unnendur	O
skíðaíþróttarinnar	O
og	O
hollrar	O
útiveru	O
,	O
hvort	O
sem	O
það	O
eru	O
þrautþjálfaðir	O
keppnismenn	O
,	O
útivistarfólk	O
,	O
trimmarar	O
,	O
byrjendur	O
eða	O
börn	O
.	O

Allir	O
geta	O
valið	O
sér	O
vegalengd	O
hæfi	O
,	O
og	O
hversu	O
breitt	O
sem	O
bilið	O
verður	O
á	O
milli	O
manna	O
í	O
brautinni	O
,	O
þá	O
sameinast	O
allir	O
að	O
göngu	O
lokinni	O
í	O
hinu	O
víðfræga	O
Fossavat . . .
                      
Icon
Name
websites.txt
Size
638.1 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
9f45b9f1d86bff1b5e442843a28ff96b
 Download file  Preview
 File Preview  
Sálfræðingur	O

Laust	O
er	O
til	O
umsóknar	O
starf	O
sálfræðings	O
á	O
fagsviði	O
þroskahamlana	O
.	O

Starfið	O
felst	O
einkum	O
í	O
greiningu	O
og	O
ráðgjöf	O
vegna	O
barna	O
með	O
fatlanir	O
og	O
aðrar	O
alvarlegrar	O
raskanir	O
í	O
taugaþroska	O
.	O

Starfið	O
fer	O
fram	O
í	O
nánu	O
samstarfi	O
við	O
aðra	O
sérfræðinga	O
á	O
þessu	O
sviði	O
.	O

Auk	O
þessa	O
er	O
um	O
að	O
ræða	O
þátttöku	O
í	O
rannsóknar-	O
og	O
fræðslustarfi	O
stofnunarinnar	O
.	O

Leitað	O
er	O
eftir	O
sálfræðingi	O
,	O
sem	O
hyggur	O
á	O
starfsferil	O
á	O
þessum	O
vettvangi	O
.	O

Æskileg	O
er	O
reynsla	O
á	O
sviði	O
greiningar	O
þroskafrávika	O
hjá	O
börnum	O
og	O
áhugi	O
á	O
fræðslu	O
og	O
rannsóknum	O
.	O

Mikilvægt	O
er	O
að	O
viðkomandi	O
búi	O
yfir	O
hæfni	O
í	O
mannlegum	O
samskiptum	O
og	O
sé	O
tilbúinn	O
til	O
þátttöku	O
í	O
þverfaglegu	O
samstarfi	O
.	O

Boðið	O
er	O
upp	O
á	O
handleiðslu	O
.	O

Laun	O
greiðast	O
skv.	O
kjarasamningi	O
viðkomandi	O
stéttarfélags	O
við	O
ríkissjóð	O
.	O

Frekari	O
u . . .
                      
Icon
Name
written-to-be-spoken.txt
Size
159.21 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
ac4d3373201e823c92a22aa47e2d8a2f
 Download file  Preview
 File Preview  
23.1.2006	B-Date

Falinn	B-Miscellaneous
(	O
Caché	B-Miscellaneous
)	O

Á	O
frönsku	O
kvikmyndahátíðinni	O
í	O
Háskólabíói	B-Organization
er	O
sýnd	O
myndin	O
Caché	B-Miscellaneous
,	O
eða	O
Falinn	B-Miscellaneous
,	O
með	O
Juliette	B-Person
Binoche	I-Person
og	O
Daniel	B-Person
Auteuil	I-Person
í	O
aðalhlutverkum	O
.	O

Myndin	O
hefur	O
farið	O
sigurför	O
um	O
heiminn	O
og	O
var	O
tilnefnd	O
til	O
Gullpálmans	B-Miscellaneous
á	O
Cannes	B-Miscellaneous
síðastliðið	O
vor	O
.	O

Hún	O
laut	O
í	O
lægra	O
haldi	O
fyrir	O
belgísku	O
myndinni	O
Barnið	B-Miscellaneous
,	O
mynd	O
sem	O
ég	O
fjallaði	O
um	O
fyrir	O
jól	O
og	O
var	O
ekki	O
sérlega	O
hrifin	O
af	O
.	O

Caché	B-Miscellaneous
fékk	O
hins	O
vegar	O
gagnrýnendaverðlaun	O
á	O
Cannes	B-Miscellaneous
,	O
einnig	O
verðlaun	O
fyrir	O
bestu	O
leikstjórn	O
og	O
sérstök	O
verðlaun	O
dómnefndar	O
.	O

Hún	O
hlaut	O
auk	O
þess	O
Evrópsku	B-Miscellaneous
kvikmyndaverðlaunin	I-Miscellaneous
.	O

Myndin	O
segir	O
frá	O
hjónunum	O
Georges	B-Person . . .